Wednesday, 22 July 2009

KidArtLab


În vremurile pe când unele oraşe erau cetăţi, majoritatea dintre ele deţineau înaintea intrării un labirint care ajuta la apărarea acestora.
Pentru a reaminti faptul că Timişoara a fost oraş cetate, labirintul vestind prezenţa a ceva preţios sau sacru, în concepţia multora Piaţa Unirii este considerată cea mai de valoare zonă a Timişorii.
Pornind de la acestea, interpretarea ideii de labirint în concepţia noastră tinde să ofere un mod de prezentare cu specific artistic şi, totodată, invită trecătorii la o mică doză de divertisment.
Proiect conceput şi realizat de Doru Dumitrecu şi Diana Condoroş în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara.


In times when some cities were fortresses, most of them owned a labyrinth before the entrance to help defend them.
To remind that Timisoara was a fortress, the labyrinth announcing the presence of something precious or sacred, in concepts of many people Unirii Square is considered the most valuable area of Timisoara.
Starting from here,the interpretation of the labyrinth in our conception tends to give an artistic presentation and also invite the passers-by to a small dose of entertainment.
Project conceived and realised by Doru Dumitrecu and Diana Condoros in collaboration with City Hall of Timisoara.

2 comments:

eniko szucs said...

super :)

Anonymous said...

like like like