Sunday, 26 February 2012

T.R.A.N.S. T.R.E.E.

Every piece can TRANScend – no structural limitations. Every one of us must have had, as a kid, an architectural fantasy – to create or to re – create from pieces a new, unseen before structure. Like the jigsaw puzzle game we used to play, the “T.R.A.N.S.” sculpture can be modelled and remodelled: each of its octagonal pieces, which altogether seem to be parts taking out of an architectural kit, has the property of being able to receive new elements, continuing any design your mind can think 5 of. The usually hidden part of any construction, its foundation, is made visible by assembling transparent Plexiglas pieces in the upper part of the final structure. The creative process is, thus, revealed, and together with it, the strong connections existing between the elements of any imposing geometry. 

Fiecare piesă poate TRANScende – nici o limitare structurală. Fiecare dintre noi trebuie să fi avut, ca şi copil, o fantezie arhitecturală – să creeze sau să re-creeze din bucăţi o structură nouă, nemaivăzută. Ca jocul de puzzle, sculptura „T.R.A.N.S.” poate fi modelată şi remodelată: fiecare dintre piesele sale octogonale, care împreună par a fi scoase dintr-un kit arhitectural, are proprietatea de a fi capabilă să primească noi elemente, continuând orice design pe care mintea ta şi-l poate imagina. Partea de obicei ascunsă a oricărei construcţii, fundaţia ei, devine vizibilă prin asamblarea unor bucăţi de plexiglass transparent în partea de sus a structurii finale. Procesul creativ este, prin urmare, dezvăluit, şi împreună cu el, legăturile solide existente între elementele oricărei geometrii impunătoare.
   
                                                                                                                     written by Aurora Dan

materials: - aluminium
               - perspex
               - acrylic paint

No comments: