Friday, 31 August 2012

Noble cabinetTrees shelter precious things.

It all started when I was offered a rather special present: a huge tree root, beautiful
yet unusual in its appearance. Its shape was playfully constructed by many cavities that
were visible at the surface of the wood, so I considered this root to be a more like a present
for my imagination. Its twisted geometry seemed to be an instant invitation for me to
explore its possible meanings.
The first shape that the root took in my hands was the shape of a big wooden stone,
which still preserved the memory of its origins. Underneath its surface, the wooden stone
was full of empty spaces, which are said to be places of mystery. It is through absence, that
they enclose our ideas, making them ready to become tangible. The same way as silence
allows us to speak our mind, empty spaces make room for ideas to grow. I felt that every
cavity that the wooden stone had underneath was a space destined to be filled with
something precious. By making the contours of the empty spaces visible, I offered them a
real purpose: to shelter ideas that became reality. Three smaller wooden stones, one made
of cherry tree and the other two of nut tree were added as small drawers and the big
wooden stone became a “cabinet”. The surface of the drawers and also the cavities they
cover were wrapped in golden leather, which elegantly suggests the special care and
warmth that the wood has to offer.
A tree, which is a natural shelter, was finally turned, through its given purpose, into
a “noble cabinet”, a perfect place to safely keep one’s most dear belongings.

Copacii adăpostesc lucruri preţioase. 

Totul a început din momentul în care mi-a fost oferit un cadou mai special: o imensă rădăcină de copac, pe cât de frumoasă, pe atât de neobişnuită ca şi aspect. Forma ei era jucăuş construită din multe cavităţi vizibile la suprafaţa lemnului, ceea ce m-a făcut să consider această rădăcină ca fiind, mai degrabă, un cadou oferit imaginaţiei mele. 2 Geometria ei răsucită părea să fie o invitaţie imediată pentru mine de a-i explora posibilele semnificaţii. Prima formă pe care rădăcina a luat-o în mâinile mele a fost forma unei pietre de lemn uriaşe, care părea să păstreze încă memoria originilor ei. Dedesubtul suprafeţei sale, piatra de lemn era alcătuită dintr-o sumedenie de spaţii goale, despre care se spune că sunt locuri ale misterului. Tocmai prin absenţă, aceste spaţii conturează idei, pregătindu-le să devină reale. Tot aşa cum liniştea lasă loc minţii să vorbească, spaţiul gol oferă loc ideilor să crească. Am simţit că fiecare cavitate pe care piatra de lemn o avea dedesubtul ei era un astfel de spaţiu, menit să fie ocupat cu ceva de valoare. Făcând contururile goale să fie vizibile, le-am oferit un scop real, concret: acela de adăpost al ideilor deja devenite realitate – obiectele. Alte trei pietre mai mici de lemn, una din lemn de cireş şi două din lemn de nuc, au fost adăugate, şi astfel, ceea ce era înainte o uriaşă piatră de lemn a devenit un „cabinet”. Suprafaţa pietrelor de lemn devenite sertare şi, de asemenea, cavităţile pe care le acoperă au fost căptuşite cu piele de culoare aurie care sugerează, într-un mod elegant, grija şi căldura pe care lemnul le are de oferit. Un copac, care este un adăpost natural, a fost, astfel, transformat într-un „Cabinet Nobil”, un loc perfect pentru a păstra în siguranţă cele mai dragi obiecte. 
                                                                                                    
                                                                                                               written by Aurora Dan

materials: - White Poplar root wood 
                - English Walnut wood
                - Sweet Cherry root wood 
                - leather

No comments: